Onze facebook pagina
Last Update: 19/11/2021
Contact: Webmaster
 Home > Activiteiten > Algemene Vergadering
Algemene Vergadering
De statutaire Algemene Ledenvergadering van CSC-Lierde vzw zal doorgaan op
een nog nader te bepalen datum in de maand februari 2022 om 19u30 in de foyer van OC De Lier
Nieuwstraat 21 te 9570 Lierde.
Alle effectieve leden zullen hiervoor nog een uitnodiging ontvangen
AGENDA:
o verwelkoming door de voorzitter
o bevestiging nieuwe statuten
o aanvaarding nieuwe leden Raad van Bestuur
o goedkeuring verslag vorige algemene vergadering
o werkingsverslag 2020-2021
o financieel verslag 2020-2021
o verslag financieel commissarissen + ontlasting penningmeester en bestuur
o begroting 2022
o aanduidingen financieel commissarisen
o allerlei/rondvraag
Afsluiting met een hapje en een drankje