Onze facebook pagina
Last Update: 26/12/2024
Contact: Webmaster
 Home > Activiteiten > Algemene Vergadering
Algemene Vergadering
De statutaire Algemene Ledenvergadering van CSC-Lierde vzw zal doorgaan op
16 februari 2024 om 20u00 in de foyer van OC De Lier
Nieuwstraat 21 te 9570 Lierde.
Alle effectieve leden zullen hiervoor nog een uitnodiging ontvangen
AGENDA:
o verwelkoming door de voorzitter
o aanvaarding Sarens Franki als lid Raad van Bestuur
o Raad van Bestuur - verkiezing nieuwe leden
o financieel verslag + begroting
o verslag financieel commissarissen
o ontlasting penningmeester en Raad van Bestuur
o toekomstige clubwerking / jaarprogramma 2023
Afsluiting met een hapje en een drankje