Onze facebook pagina
Last Update: 13/03/2024
Contact: Webmaster
 Home > Lid worden > Lidgeld
Lidgeld
Vanaf heden kan het lidgeld al vernieuwd worden.
Jullie worden vriendelijk verzocht om voor 31 oktober 2023 de €14 lidgeld te vereffenen door storting op rekeningnummer BE50 1430 9178 2818 van CSC Lierde vzw met vermelding van "lidgeld 2024".
Hou er rekening mee dat men bij de meeste mutualiteiten dit lidgeld volledig kan recupereren.
Na betaling ontvang je va,uit het clubsecretariaat een hernieuwingsbrief samen met een mutualiteitsattest. Het is belangrijk dit attest pas in 2024 in te dienen bij het ziekenfonds.
Bij leden die hun lidmaatschap niet hernieuwen voor 31/12/2023 vervalt het lidmaatschap op 01/01/2024.
De huidige PVC-kaarten blijven ook in 2024
Leden die in 2022 en 2023 aangesloten waren ontvingen een PVC lidkaart. Deze (harde) PVC-kaart mag verder gebruikt worden.
Ze is echter enkel geldig na betaling van het lidgeld 2024 als het secretariaat je als betaald aanvinkte in het clubportaal.
Nieuwe leden ontvangen vanuit het clubsecretariaat eerst een voorlopig (papieren) lidkaart en enkele weken later vanuit Wandelsport Vlaanderen vzw een defenitieve PVC-kaart.
In de ledenbijdrage zit vervat:
lidkaart
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen bij deelnames aan wandeltochten
gratis 3-maandelijks clubtijdschrift "De Lierdenaar"
gratis Gezond op Stap magazine (n per gezin)
wandelboekje (+ plastiek mapje op aanvraag)
gratis zelfklevende persoonlijke etiketten voor op de inschrijvingskaarten
korting op de wandeltochten
korting op het clubmateriaal
busuitstappen aan zr democratische prijzen + eventueel gratis tombola onderweg
ledenfeest + gratis tombola
spaarkaarten (voor kledij, marching, ledenfeest en busreizen)
Wandelen is een gezonde ontspanning in gezinsverband, individueel of in groep
U wandelt op Uw eigen tempo, op de afstand die U zelf kiest, op het tijdstip dat het U best past
U merkt het, redenen te over om U vandaag nog lid te maken van onze bloeiende wandelclub !!
De lidgelden zijn voor volwassenen en kinderen: € 14
HOE AANSLUITEN ?
Lid worden kan door uw volledig adres, geboortedatum en -plaats binnen te brengen bij onze secretaris